Wikia


De Asbeek in Lanaken is een waterloop behorende tot het deelbekken van de Kikbeek en de Ziepbeek.

De beek stroomt ten noorden van Lanaken en ontspringt in het Asbroek. De Asbeek stroomt via het Pietersembos en splitst zich vervolgens in twee zijtakken. De oostelijke tak (de hoofdloop) gaat via de slotgrachten van het Domein Pietersheim richting Langkeukelbeek en mondt daar in uit. De noordoostelijke tak loopt via het Domein Zangersheide om daarna ter hoogte van de Heidestraat uit te monden in de Ziepbeek. De loop van de Asbeek is in zijn geheel aangeduid als beschermingszone voor de beekprik.