Wikia


De Bilzerbaan is het westelijke gedeelte van de N2 in Veldwezelt. De weg kende al in de vroege negentiende eeuw een dichte bebouwing met een tiental belangrijke hoeven, voornamelijk vierkanthoeven. Hiervan bleven in enkele gevallen resten bewaard in de huidige bebouwing.

Zie ookEdit

Zie ookEdit

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.