Wikia


De Bilzerbaan is het westelijke gedeelte van de N2 in Veldwezelt. De weg kende al in de vroege negentiende eeuw een dichte bebouwing met een tiental belangrijke hoeven, voornamelijk vierkanthoeven. Hiervan bleven in enkele gevallen resten bewaard in de huidige bebouwing.

Zie ookEdit

Zie ookEdit