Wikia


Herbricht is een gehucht en gelijknamige straat in de deelgemeente Neerharen in Lanaken. Er staan momenteel nog een zevental woningen en één café. In het verleden had het gehucht vaak te kampen met overstromingen van de Maas. Vlakbij Herbricht ligt het natuurgebied Biesweerd. Aan de overkant van de Maas ligt het gehucht Voulwammes (Meerssen).

GeschiedenisEdit

Herbricht was mogelijk de plaats waar zich de, in 922 vermeldde, Karolingische burcht Harburgum bevond. Behalve Meersen, Maastricht, Gaugelt, Jupille, Herstal en Chèvremont was "Harburgum-aan-de-Maas" één van de koninklijke hoven van Lotharingen. Op de Ferrariskaart wordt Herbricht vermeldt als "Hameau Herbergh". Harburgum wordt echter ook in verband gebracht met Borgharen (Maastricht). Wanneer in 922 vermeld wordt dat "Giselbrecht, zoon van Reinier Langhals zich terug terug trok in Harbargum, waarna de Oost-Frankische koning het beleg ervoor opsloeg" is het echter vrij waarschijnlijk dat Herbricht bedoeld wordt, aangezien het gehucht in 1178 als Haburg en in 1383 als Harbricht wordt vermeld. Bovendien lagen in die tijd Herbricht, Vuilwammes (NL) en Hartelsteyn (NL) aan dezelfde oever van de toenmalige Maasloop.

Door de aanleg van de Zuid-Willemsvaart werd Herbricht afgesloten van Neerharen. In de loop der eeuwen nam het belang van Herbricht af. Ten tijde van Ferraris kent het gehucht nog een dichte bebouwing. In de tijd van de "Atlas van de buurtwegen" (1846) bestaat Herbricht nog maar uit een zevental hoeven. Dat aantal is heden ten dage nog hetzelfde, al werden de gebouwen van 1846 dusdaning verbouwd en aangepast dat van de oorspronkelijke kernen vrijwel niets bewaard is gebleven.

In 2004 werd duidelijk dat de bewoners van Herbricht zouden worden onteigend ten gunste van het Grensmaasproject. Voor 2010 zouden alle bewoners het gehucht verlaten moeten hebben en de panden worden afgebroken. In 2010 werd echter bepaald dat de bewoners niet gedwongen zouden worden om te vertrekken. Enkele panden werden reeds afgebroken, maar er staan dus nog altijd een paar hoeven en één café: Café Maasvallei.

Zie ookEdit