Wikia


Kasteel Daalbroek

Kasteel Daalbroek is een herenhuis met hoeve aan de Daalbroekstraat in Rekem.

BeschrijvingEdit

Het gebouw in vroege Maasstijl met barok-elementen is gelegen temidden van de dienstgebouwen, het koetshuis, de jagerswoning en de hoeve. Voor en achter het gebouw bevindt zich een tuin, afgesloten door een gietijzeren poort.

De datering 1614 in de muurankers betreft de oudst vermelding. Oorspronkelijk moet het pand een versterkt kasteel geweest zijn. Een beschrijving uit de zeventiende eeuw vermeldt brede grachten, waarvan een deel bewaard bleef, een valbrug, een omheining en een sterke ingangspoort.

Het bakstenen gebouw uit vijf traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak met klokkeruitertje, een zonnewijzer en een dakkapel bevat mergelstenen speklagen en hoekbanden, grote smeedijzeren muurankers met krullen en rechthoekige vensters in een mergelstenen omlijsting met een hanekamvormige latei. Een smeedijzeren balkon met een rechthoekige deur in een geprofileerde, hardstenen omlijsting uit eind achttiende, begin negentiende eeuw. Oorspronkelijk houtwerk, bovenlicht met metalen roedenverdeling.

De vensters in de achtergevel werden gewijzigd halverwege de negentiende eeuw. Portaal en bel-étagevenster uit de achttiende eeuw in rococostijl: getoogd, in een geprofileerde, kalkstenen omlijsting met rocaillemotief op de latei van het venster. Zijgevels met aandak en vlechtingen, de rechterzijgevel met mergelstenen speklagen. Elke zijgevel heeft een aantal halfronde, bakstenen zoldervensters en een mergelstenen oculus in de top.

Tegen elke zijgevel bevindt zich een bakstenen bijgebouw van één travee en één bouwlaag onder schilddak met een zware mergelstenen kroonlijst.

Het koetshuis is een bakstenen gebouw uit de negentiende eeuw van anderhalve bouwlaag onder wolvedak. De twee getoogde, bakstenen poorten werden gedicht en vervangen door een rechthoekige poort. Bakstenen rondboogvensters en dito deur.

De jagerswoning dateert in kern uit de zeventiende eeuw. Het is een langgestrekt gebouw onder wolvedak, thans sterk gerestaureerd, opgedeeld en ingericht als verschillende woningen.

De hoeve was oorspronkelijk een U-vormig gebouw, de open zijde van het erf naar het kasteel gericht; hier bevindt zich nu een muur. Van deze gebouwen rest de L-vormige vleugel aan de west- en noordzijde van het erf. Het gebouw aan de huidige oostingang van het erf schijnt te dateren uit een latere periode. De hoeve bestaat uit bakstenen gebouwen onder schild- en wolvedaken (Vlaamse pannen), waarvan de oudste kern wordt aangegeven door een gevelsteen met de datering 1714. Smeedijzeren muurankers met krullen. De gebouwen zijn thans sterk gerestaureerd, opgedeeld en ingericht als drie woningen.

Ten westen bevindt zich het mogelijk oorspronkelijke woonhuis van één bouwlaag met mergelstenen hoekband. Het haakse gebouw ten noorden is de voormalige, dubbele dwarsschuur. Het linkergedeelte is ingericht als woning. Boven de linkerpoort bevindt zich een kalkstenen gevelsteen met het jaartal 1714. De poort in de achtergevel is voorzien van mergelstenen imposten en sluitsteen en kalkstenen posten.