Wikia


De Kesseltse Kip is een kunstmatige oriëntatieheuvel in Kesselt.

De heuvel ontstond doordat de grond, die vrijkwam bij de aanleg van het Albertkanaal in de jaren dertig van de vorige eeuw, opgeworpen werd langs de westeroever, zodat een hoger gelegen gedeelte ontstond die de Belgische legertroepen een voordeel kon bieden bij een Duitse aanval. De vrijgekomen grond werd hoger opgeworpen dan de, aan de andere kant van het kanaal gelegen, Dousberg. Hierdoor verkreeg men een hogere positie bij een mogelijke aanval. Op 10 mei 1940, tijdens de Tweede Wereldoorlog, viel Duitsland België binnen. Daarbij moesten de bruggen over het Albertkanaal zo snel mogelijk in Duitse handen komen. Het Belgische leger werd verrast doordat Duitsland zweefvliegtuigen inzette die geruisloos achter de Belgische linie landden. Hierdoor kon men alleen de brug bij Kanne tijdig opblazen. Het Duitse leger rukte op via de onbeschadigde bruggen van Vroenhoven en Veldwezelt naar het centrum van België.