Wikia


De Kiezelweg is het gedeelte van de N78 op het grondgebied van Veldwezelt. De weg loopt vanaf de Brug bij Briegden tot aan de Burgemeester Marresbaan in Vroenhoven.

Met name in Veldwezelt ontwikkelde zich in de negentiende en twintigste eeuw een dichte bebouwing. Vlakbij de rotonde, waar de weg de N2 (Bilzerbaan, 2e Carabinierslaan) kruist, ligt een plein waarrond zich een dichte concentratie winkels bevindt.

ZijstratenEdit

Van noord naar zuid:

Zie ookEdit

Zie ookEdit

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.