Wikia


Logo

Het logo van Lanaken bestaat uit drie delen. Op de achtergrond de heilige Ursula, patrones van de parochie Lanaken, met haar maagden als schildhouders, op de voorgrond het wapenschild en onderaan de woorden GEMEENTE LANAKEN

Beschrijving wapenEdit

Gevierendeeld: 1. in keel een kruis van goud. 2. in zilver drie links uitkomende wolfstanden van sabel. 3. in goud een schuin geplaatste pijl van keel. 4. in goud vier dwarsbalken van keel; het hartschild: in keel bezaaid met blokjes van zilver, een leeuw van hetzelfde.

Bij de gemeentelijke herindeling van 1977 werd er gekozen voor een gevierendeeld wapen waarin alle deelgemeenten voorkomen (Rekem, Neerharen, Gellik, Veldwezelt en in het hartschild Lanaken)

RekemEdit

Rekem draagt sinds 1937 het wapen van de familie d'Aspremont-Lynden. Uit dat gevierendeeld wapen werd voor 'in keel een kruis van goud' gekozen.

NeerharenEdit

Voor Neerharen viel de keus op het wapen van Maria Ursula de Minckwitz, abdis van de abdij van Hocht te Lanaken. Zij voerde in haar wapen 'in zilver drie links uitkomende wolfstanden van sabel'.

GellikEdit

Voor Gellik werd gebruik gemaakt van het wapen de familie Heusch. De familie de Heusch voerde 'in goud een schuin geplaatste gevederde pijl van keel'.

VeldwezeltEdit

Het kwartier van Veldwezelt verwijst met 'in goud vier dwarsbalken van keel' naar het zegel van de Loonse of hoge bank van Veldwezelt.

LanakenEdit

Voor Lanaken, in het hartschild, werd gekozen voor het wapen van de familie van Pietersheim. De familie voerde 'in keel bezaaid met blokjes van zilver een leeuw van hetzelfde'.

Externe linkEdit