Wikia


Op de locatie waar eens de kazerne van de Grensfietserseenheid Lanaken stond (van 1934 tot 1940 aan de Commandant Giddelostraat) staat thans het Monument Kazerne Grensfietserseenheid Lanaken.

De tekst op het monument luidt:

VAN 1934 TOT 1940 STOND HIER DE KAZERNE VAN DE
GRENSFIETSERSEENHEID - LANAKEN
DE CARITAT DE PERUZZIS
TIJDENS HET BOMBARDEMENT OP 10 MEI 1940 SNEUVELDEN OP DEZE PLAATS:

KOMMANDANT GIDDELO HENRI
SOLDAAT BENAETS LEOPOLD
SOLDAAT CORNELISSEN PIET

KORPORAAL PIERAR BERNARD
SOLDAAT CUSTERS JEAN
SOLDAAT VAN WELDEN REMI

ZIJ OFFERDEN HUN LEVEN VOOR EEN VRIJ BELGIË

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Around Wikia's network

Random Wiki